"
top of page
Language Service logo

Juridische documenten laten vertalen?

Language Service zorgt voor al uw beëdigde vertalingen, legalisaties en apostilles.

BEËDIGDE VERTALINGEN

Anderstalige officiële documenten die moeten voorgelegd worden aan een officiële instantie, zoals een bank of notaris, of een overheidsinstantie vereisen een beëdigde vertaling. Bij dit soort documenten is er vaak veel gemoeid, zoals een nationaliteit, zaak of huwelijk. Het is ook een complex proces, dat ook nog eens verschilt van land tot land. Een beëdigd vertaler is een vertaler die de eed bij de rechtbank heeft afgelegd, vermeld wordt in de officiële lijst van beëdigde vertalers, een verklaring van beëdigd vertaler kan voorleggen en over een erkenningsnummer afgeleverd door de FOD Justitie beschikt. Dit nummer wordt steeds vermeld op het vertaalde document. Language Service biedt u professionele vertalingen voor al uw officiële documenten, waaronder zowel beëdigde en gelegaliseerde vertalingen voor het binnenland als legalisaties en apostilles voor het buitenland.

APOSTILLE EN GELEGALISEERDE VERTALING ALS EXTRA STAP

Soms volstaat een beëdigde vertaling niet en is een extra legalisatie of apostille nodig. Voor gebruik van beëdigde vertalingen in het buitenland zorgt Language Service voor de nodige stempels bij FOD Justitie, FOD Buitenlandse Zaken en ambassades.

LANGUAGE SERVICE STAAT U BIJ VOOR AL UW BEËDIGINGEN, LEGALISATIES EN APOSTILLES.

Aarzel niet contact met ons op te nemen voor meer informatie of een offerte.

bottom of page